Waarom wij vasthouden aan het niet verhogen van de OZB

Waarom houdt de VVD zo stellig vast aan het niet verhogen van de OZB?

De VVD wil dat de gemeente Heumen zuinig met haar belastinggeld omgaat. Belastinggeld dat wordt opgebracht door één bepaalde groep inwoners, namelijk woningeigenaren. Want alleen de eigenaar van een woning betaalt onroerende zaakbelasting. De afgelopen jaren was Heumen voor deze specifieke groep één van de duurste gemeenten van Nederland.

Hoewel we er trots op zijn dat de VVD ervoor heeft gezorgd dat de OZB vier jaar lang niet verder is verhoogd, is deze -vergeleken met de meeste andere gemeenten- nog steeds erg hoog. En dat vinden wij overigens niet alleen, maar dat vindt de Provincie Gelderland als onafhankelijk toezichthouder ook. In onze gemeente is dus de onroerendezaakbelasting (OZB) de afgelopen jaren niet verder verhoogd en dit heeft er gelukkig voor gezorgd dat de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten iets positiever is. Maar we zijn er nog niet.

De meeste partijen in onze gemeenteraad vinden het geen probleem om de OZB te verhogen om daarmee nieuwe activiteiten op te starten of in stand te houden. Dit verbaast ons als VVD al jaren.

Veel maatschappelijk belangrijke activiteiten in onze gemeente worden gelukkig ondersteund met gemeentelijk geld. Wij onderschrijven het belang van goede basisvoorzieningen zoals de bibliotheek, sportaccommodaties, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg of dorpshuizen. Maar zoals altijd zijn er naar onze overtuiging grenzen aan wat de gemeente doet met het belasting geld dat u verplicht bent jaarlijks af te dragen. 

Die grenzen dwingen de politiek tot het maken van keuzes. Keuzes die passen bij hetgeen er op dat moment het meest nodig is of waar de nood het hoogst is. Daar is de politiek namelijk voor, keuzes maken. Niet kiezen betekent wat ons betreft ook kiezen. Namelijk de rekening daarvan presenteren bij woningeigenaren die een jaarlijks stijgende OZB moeten betalen zonder dat zij daartoe een keuze hebben gehad.

Om een voorbeeld te geven: Hoe zou u reageren als uw buurman ongevraagd opdracht heeft gegeven om uw gezamenlijke oprit te bestraten, zijn dochter meer zakgeld geeft en u oplegt dat u aan beide moet mee betalen? Waarbij ook nog de waarde van uw woning dient om te bepalen hoeveel dat zal zijn. Want hoe duurder uw woning, hoe hoger uw bijdrage. Want belasting betalen is geen vriendelijk verzoek maar een wettelijke plicht.

Gelukkig is er nu ook geen noodzaak om deze belasting te verhogen. De gemeentelijke begroting is immers financieel sluitend, ook zonder bezuinigingen. Een eventuele verhoging van de OZB dient volgens de VVD een sluitpost te zijn op de begroting, een uiterst redmiddel. Niet het begin van de discussie.

Delen: