Meer woningen voor jongeren, starters en ouderen

Meer woningen voor jongeren, starters en ouderen

VVD Heumen wil een gemeente waar het goed wonen, opgroeien, werken en ontspannen is. De afgelopen periode hebben we ons, zoals beloofd, ingezet voor het behoud van een zelfstandige gemeente die luistert naar haar inwoners.

Onze speerpunten zijn onderwerpen waarover wij met inwoners in gesprek zijn geweest en die door hen zijn aangedragen zoals de krapte op de woningmarkt.

Wij hebben ons, net als veel inwoners in onze gemeente, zorgen gemaakt over de ontwikkelingen van de woningbouw in de gemeente.

  • Er zijn nagenoeg geen woningen voor jongeren en starters. Hierdoor zien zij zich genoodzaakt om uit de gemeente te vertrekken naar de grotere steden.
  • Ouderen die in te grote eengezinswoningen wonen, kunnen niet kleiner gaan wonen. Zij willen graag vlakbij alle gewenste voorzieningen wonen.

Al sinds 2006 vraagt VVD Heumen aandacht voor deze situatie. En met succes.

Mede dankzij onze vasthoudendheid liggen er goede plannen voor alle groepen woningzoekenden. De Kanaalzone (tussen het Maas en Waalkanaal en de dorpskern van Malden) biedt straks een goede mix van woningen. De VVD pleit hierbij voor een mooie nieuwe locatie voor SV Juliana (binnen de huidige kanaalgrens) en dus een accommodatie die bij deze tijd past en bij de eisen die we daaraan tegenwoordig stellen.

Voor ouderen steunen we beperkte hoogbouw met levensloopbestendige appartementen in het centrum van Malden nabij alle voorzieningen, mits ingepast en rekening houdend met de omgeving.

Dankzij deze plannen komt de doorstroming op de woningmarkt weer op gang. Niet alleen belangrijk voor een levendig centrum, maar ook voor alle verenigingen in onze gemeente wiens voortbestaan afhangt van de aanwezigheid van jongere generaties in onze gemeente.

Wie wij zijn?
Wij zijn VVD Heumen. De lokale fractie van de VVD voor de gemeente Heumen. Voor ons staan goed leven, wonen en ondernemen voorop. Voor ons liberalen is het belangrijk dat de mondige burger altijd gehoor vindt. We bieden een luisterend oor, we zijn toegankelijk en houden je op de hoogte.

Wilt u ruimte om te leven, te wonen en te ondernemen?
Stem dan op 14, 15 en 16 maart 2022 op VVD Heumen!

Heeft u zorgen?

Meld deze dan bij ons Meldpunt of neem direct contact met ons op.

Delen: