Onze activiteiten en resultaten

Dit bereikten wij in de vorige bestuursperiode 2018-2022

De VVD Heumen is een partij van doeners. Met politiek enthousiasme en een flinke dosis bestuurlijke ervaring hebben wij ons de vorige bestuursperiode ingezet voor het behoud van een zelfstandige gemeente die luistert naar haar inwoners. Dit bereikten wij in deze vier jaren.

 • De VVD nam het initiatief om de Rijksweg door Malden op de provinciale agenda te houden en nam publiek stelling naar haar vertegenwoordigers in het provinciebestuur. Dat resulteerde in een concrete passage in het provinciaal coalitieakkoord.
   
 • De VVD voorkwam een verdere stijging van de gemeentelijke belastingen. Die waren in onze gemeente inmiddels zeer stevig.
   
 • De VVD heeft vier jaar lang gehamerd op woningbouw en is sinds 2006 initiatiefnemer van de ontwikkeling van de Kanaalzone, waardoor er 700 woningen kunnen worden gebouwd.
   
 • Dat betekent daarmee ook dat de VVD er voor heeft gewaakt dat het Lierdal onaangetast is gebleven en een open plek voor de natuur.
    
 • De VVD heeft gepleit voor een mooie nieuwe locatie voor SV Juliana (binnen de huidige kanaalgrens) en dus een accommodatie die bij deze tijd past en bij de eisen die we daaraan tegenwoordig stellen.
   
 • De VVD heeft ervoor gezorgd dat een aantal verkeersonveilige knelpunten werden opgepakt en aangepakt, waaronder de Looistraat in Heumen en de Groesbeekseweg in Malden.
   
 • De VVD heeft ervoor gezorgd dat er meer parkeerplaatsen beschikbaar kwamen in het centrum van Malden.
   
 • De VVD heeft ervoor gezorgd dat er geen hoge windmolens worden gebouwd aan de westkant van Malden met eventuele aantasting van de leefbaarheid van vele inwoners in de kern Malden die binnen 1000 meter van dit energielandschap wonen.
   
 • De VVD heeft voortdurende aandacht gegeven en gevraagd voor veiligheid in al onze kernen. Door zelf in gesprek te gaan met jongeren, jongerenwerkers, BOA’s en inwoners zijn serieuze stappen gezet om de veiligheid te verbeteren en ongewenste gedragingen in de kiem te smoren.
   
 • De VVD heeft het initiatief genomen om aandacht te vragen voor de penibele situatie van de 1.000 Afghaanse vluchtelingen op Heumensoord en zich sterk gemaakt voor spoedige herhuisvesting van deze groep naar fatsoenlijke huisvesting (en is daarin geslaagd).
   
 • De VVD heeft bijgedragen aan een solide financiële huishouding en voorkomen dat er ongewenste bezuinigingen werden doorgevoerd, zoals op de bibliotheek en subsidies aan kleinere organisaties en initiatieven.

Wie wij zijn?

Wij zijn VVD Heumen. De lokale fractie van de VVD voor de gemeente Heumen. Voor ons staan goed leven, wonen en ondernemen voorop. Voor ons liberalen is het belangrijk dat de mondige burger altijd gehoor vindt. We bieden een luisterend oor, we zijn toegankelijk en houden je op de hoogte.

Wilt u ruimte om te leven, te wonen en te ondernemen?
Stem dan op VVD Heumen!

Heeft u zorgen?
Meld deze dan bij ons en neem direct contact met ons op.