Onze standpunten

Benieuwd naar een korte samenvatting van de standpunten van VVD Heumen? Op deze pagina vind je een overzicht van onze realistische lijst met standpunten voor de bestuursperiode 2022-2026.

Voor extra verdieping nodigen we je uit om ons zorgvuldig samengestelde partijprogramma te bekijken via onderstaande knop.

Goede voorzieningen

Goede sport-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, gemeenschapsaccommodaties en bibliotheek.

Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te ondernemen, lagere lasten, faciliteren van initiatieven, minder regels en gratis parkeren.

Zelfstandige gemeente

Zelfstandigheid behouden als kleine gemeenten en waar mogelijk samenwerken met buurgemeenten.

Lagere gemeentelijke belasting

Een van de duurste gemeenten van Nederland! Wij willen zuinigheid met het belastinggeld, blijven de financiën monitoren en streven naar OZB-daling voor woningeigenaren.

Woningen voor jongeren, starters en ouderen

Woningbouw door inbreiding in Kanaalzone en beperkte hoogbouw in centrum Malden. Binnen bestaande bebouwing in Heumen, Overasselt en Nederasselt. Geen woningbouw in het Lierdal.

Behoud van onze groene leefomgeving

Wonen in een groene omgeving met veel ruimte voor ontspanning en sport- en speelmogelijkheden is belangrijk. Nieuwbouw mag niet ten koste van openbaar groen of de open ruimte buiten de kernen.

Toekomstbestendige duurzame gemeente

Klimaatneutrale maatregelen op locaties met zo min mogelijk hinder voor inwoners. Waterkracht en zonne-energie boven windenergie op land, openstaan voor alternatieve energiebronnen als kernenergie en wind op zee. Terughoudend wat betreft ‘van het gas af’.

Aanpak onveilige wegen

Aanpakken van onveilige wegen en verkeersknelpunten als de Rijksweg in Malden, Looistraat in Heumen, Hoogstraat in Overasselt en Broekstraat in Nederasselt die een probleem vormen voor de leefbaarheid in deze kernen.

Schone buurt, veilig leven

Goed onderhoud van de openbare ruimte en van het openbaar groen. Veel meer aandacht voor veiligheid door verbreding van Buurtpreventie, betere verlichting, gerichte voorlichting, lokale politie-inzet en uitbreiding van toezicht.

VVD Heumen: goed wonen.