Terugblik Raadsvergadering 16-12-2021

Terugblik raadsvergadering 16-12-2021

Thema: Vitaal Centrum Malden

Raadswerk is belangrijk en verantwoordelijk werk. Het nemen van besluiten die alle inwoners direct of indirect aangaan vraagt van raadsleden de competentie om het algemeen belang voorop te stellen, zonder het belang van het individu uit het oog te verliezen.

Op de agenda van afgelopen raadsvergadering stond het plan Vitaal Centrum Malden. Een ambitieus plan om het centrum van Malden te vernieuwen en met name om een grote hoeveelheid betaalbare woningen toe te voegen. Een belangrijk speerpunt van ons verkiezingsprogramma: ‘wonen, wonen, wonen’.

Het is mooi wanneer je al in een huis woont in Malden. Het wordt wat minder mooi wanneer je er eentje zoekt.
Betaalbare woningen zijn er vrijwel niet waardoor jonge mensen, starters en zij die kleiner willen wonen elders buiten onze gemeente hun heil moeten zoeken.

En nu is er het plan om ruim 200 nieuwe woningen aan Malden toe te voegen, voor een groot deel in het betaalbare segment.
– Goed nieuws voor onze woningzoekenden.
– Goed nieuws voor ons winkelcentrum dat afhankelijk is van voldoende klanten.
– Goed nieuws voor onze verenigingen en scholen.
– Goed nieuws voor de toekomstbestendigheid van het centrum.

Weerstand is er ook, natuurlijk. Buiten, vanwege de corona-maatregelen op het Kerkplein, stonden de bewoners van de huurwoningen die moeten wijken en van de omwonenden die vrezen dat hun leefomgeving aan kwaliteit verliest.

Natuurlijk, overlast zal er zijn en huurders zullen naar elders binnen Malden moeten verhuizen. Dat is heel erg vervelend, maar onvermijdelijk indien we een kwaliteitsslag willen maken en meer mensen een dak boven hun hoofd willen geven. Het was dan ook niet de vraag of het plan door moest gaan, daar was de raad het wel over eens. Belangrijk is hoe de huidige huurders worden geïnformeerd en hoe voor hen het ongemak zo klein mogelijk kan worden gehouden.

21 agendapunten waren er te behandelen. Dat hebben we helaas niet gered binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Daarom gaan we maandagavond, 20 december om 20 uur verder.

Delen: