Terugblik raadsvergadering 24-09-2021

Thema: Winterfestijn en Parkeren

Behalve het ontslag van een commissielid en de bestuursrapportage stond er niets op de raadsagenda. Het had dus een korte vergadering kunnen zijn. Dat werd het echter niet. Buiten de agenda vroegen VVD en DGH namelijk nadrukkelijk aandacht voor twee actuele zaken. 

Winterfestijn Malden
De dagen worden weer korter en de initiatiefnemers van het Winterfestijn zouden graag enige zekerheid hebben voordat zij hun energie en centen in dit evenement steken. Gelukkig was een meerderheid van de gemeenteraad het met ons eens en kunnen zij volop aan de slag om voor de inwoners een gezellig evenement te organiseren. Alleen GroenLinks en D66 stemden tegen.

Parkeren Centrum Malden
Daarna bogen we ons over de parkeerbehoefte in het centrum van Malden. VVD en DGH zijn van mening dat de kiss and ride zone aan de Schoolstraat op de momenten dat de basisschool gesloten is ook door bezoekers van ons winkelcentrum kunnen worden gebruikt. In overleg, uiteraard met de school. 

De motie hoefde, na een toezegging van het college, niet in stemming te worden gebracht. Wij verwachten dus dat zo snel mogelijk een deel van de zaterdagdrukte op deze manier kan worden opgevangen. 

Uiteraard blijven we deze ontwikkelingen op de voet volgen. 

Inwoners voorop! Jazeker.

Delen: