Bovengemiddelde uitgaven? Bezuinig daarop!

Terugblik raadsvergadering 08-07-2021

Thema: De burger is geen pinautomaat!

Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de kadernota. Daarmee geven we aan wat wij voor de begroting belangrijk vinden. Gemeenten hebben het zwaar als gevolg van de tekorten op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. We moeten dus keuzes maken. 

Vooropgesteld, in onze gemeente is het goed wonen, werken en leven. En dat willen we graag zo houden. Een schone en veilige leefomgeving en goede voorzieningen voor onze inwoners. Tegen, en dat is voor ons als VVD ook belangrijk, redelijke kosten.

Heumen is een dure gemeente om in te wonen. Dat ligt niet aan de inkomens van onze inwoners of aan de prijzen van onze woningen. Dat ligt aan onze onroerende zaakbelasting, de OZB, en daarmee de hoeveelheid geld die wij jaarlijks van onze inwoners vragen. Daar is niets mis mee zolang deze bijdrage verband houdt met het aanbod en niet enorm uit de pas loopt met vergelijkbare gemeenten. En daar knelt het in Heumen.

De OZB in onze gemeente is €50 per inwoner hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Voor een gemiddeld huishouden dus een dikke €200 per jaar hoger. Verder verhogen zoals het college van B&W voorstelt is dus wat ons betreft onbespreekbaar. De burger is geen pinautomaat!

Hoe zien we dit dat voor ons?
Verder bezuinigen op taken waar we duidelijk minder uitgeven dan vergelijkbare gemeenten, zoals de openbare ruimte voor ons niet acceptabel is. Kijk om je heen en zie hoe onze gemeente ieder voorjaar en iedere zomer onbedoeld de groenste gemeente van Gelderland wordt. 

En hoor wat onze inwoners daarover tegen elkaar en ons zeggen. Er wordt geklaagd. En terecht.

Dan blijft er nog genoeg keuze over. Heumen geeft op verschillende taken namelijk meer of zelfs veel meer uit dan vergelijkbare gemeenten. En daar is wat ons betreft de ruimte om te bezuinigen.

Zoek waar we meer uitgeven en haal van die extra uitgaven maar eens een kwart tot de helft weg. Zelfs als Heumen een kwart weghaalt, geven we nog steeds meer dan andere gemeenten uit aan die taken.

Over welke posten hebben we het?

1) Bestuurskosten
2) Kosten voor samenkracht
3) Burgerparticipatie
4) Werk en inkomen
5) Gezondheid
6) Openbare orde en veiligheid

Belangrijke taken die behouden moeten blijven, maar het verschil met vergelijkbare gemeenten is te groot.
Dus was ons voorstel: haal een kwart tot de helft van het verschil weg.

Het resultaat?
Slechts een kwart leidt al tot €400.000 aan structurele besparingen.
Dat helpt ons om de basisvoorzieningen zoals Bibliotheek en Milieustraat te kunnen blijven koesteren.

Delen: