Terugblik Raadsvergadering 03-02-2022

Terugblik raadsvergadering 03-02-2022

Thema: Verordening kamerverhuur en Hoodfights

Afgelopen donderdag, 3 februari 2022, zijn er tijdens de Raadsvergadering vragen gesteld rondom de Verordening kamerverhuur.
 
Namens de hele raad is aan de Portefeuillehouder: René Waas gevraagd of de aanvragen rondom kamerverhuur conform afspraak behandeld zouden worden. En dat er geen uitzondering wordt gemaakt, indien een aanvraag afwijkt.
 
De portefeuillehouder heeft toegezegd dat het college, bij een aanvraag, niet zal afwijken van de bestaande afspraken voor kamerverhuur.
 
Daarnaast gaat het college onderzoeken hoe de bescherming van de woningmarkt beter geborgd kan worden.
 
De VVD Heumen ziet met belangstelling dit onderzoek tegemoet. Wij vinden een goede balans tussen een liberale woningmarkt en goede sfeer in de wijk erg belangrijk en zullen hiervoor waken.
 
Hoodfights
Naast het onderwerp “kamerverhuur” heeft de VVD namens de gehele raad ook vragen gesteld rondom “Hoodfights”. Dat zijn gevechten tussen groepen jongeren waarmee ze onderling prestige kunnen afdwingen.
 
Tijdens recente gevechten waren tientallen jongeren uit de hele regio betrokken. De portefeuillehouder is op de hoogte van deze taferelen maar heeft nog geen signalen ontvangen dat dit ook speelt in Heumen.
 
Zowel de VVD als het college blijven dit fenomeen nauwlettend in de gaten houden om te voorkomen dat dit plaats gaat vinden binnen onze gemeente grens met jongeren uit onze gemeente.

Delen: