Rob Engels

Wethouder

Even voorstellen
Ik woon met mijn vrouw Miranda in Wijchen en heb zes kinderen en zes kleinkinderen. Na ruim 20 jaar eigenaar te zijn geweest van Praxis zaken in Wijchen en Nijmegen heb ik deze uiteindelijk verkocht en diverse andere winkels in eigendom geëxploiteerd zoals drie Formido’s in de Achterhoek en een herenmodezaak in Wijchen.

Naast het ondernemerschap heb ik als voorzitter een actieve bijdrage geleverd aan diverse belangenverenigingen zoals die van de Praxis franchise organisatie (20 jaar), MKB Wijchen (12 jaar), Ondernemersvereniging Wijchen Centrum (4 jaar) en Kasteelfeesten Wijchen (12 jaar).

Op dit moment is mijn liefste hobby opa zijn!

Waarom de VVD?
Ik ben sinds 1989 lid van de VVD. Met het zelfstandig ondernemerschap merkte ik dat ik veel van doen had met de overheid (lokaal en landelijke regels). Deze beiden zaten vaak in de weg en ik wilde er graag bij betrokken worden om ook mijn idee als ondernemer in te kunnen brengen.

Meld je je aan bij de VVD dan weten ze je ook gemakkelijk te vinden. Vanaf 1994 zat ik in de Wijchense raad als raadslid en als wethouder (wethouder van 1998 tot 2002 en 2010 tot en met 2018). In de periode 2018 tot en met 2022 ben ik wethouder in Overbetuwe geweest.

Waarom het wethouderschap?
Als liberaal vind ik dat een compacte en goed functionerende overheid niet meer organisatie (lees: mensen) nodig heeft dan noodzakelijk.

Als wij in vertrouwen de samenleving ook de ruimte geven om invulling te geven aan alles wat met “het leven” te maken heeft, kan onze organisatie klein zijn en hebben we dus minder geld nodig en hoeft dat dus niet vertaald te worden naar lasten voor de burger. Een goed functionerende overheid, met een samenleving die de ruimte krijgt en neemt heeft een effectieve begroting met lage lasten voor de burger.

Ook een kleine gemeente moet op een volwaardige en kwalitatieve wijze haar inwoners op een dienstbare wijze tegemoet treden. Wij zijn er voor hen! Dit kan alleen als de kwaliteit van de dienstverlening top is, deze betaalbaar is en dat de inwoners op alle vragen het juiste antwoord krijgen.

Als de organisatie te kwetsbaar wordt en daardoor de kwaliteit ter discussie staat dan mag en moet je in het belang van je inwoners de vraag stellen: in hoe gaan we nu verder? Zolang de raad en inwoners in Heumen tevreden zijn op deze drie punten gaan wij verder op de weg van een zelfstandige gemeente.

Voor mij zijn de thema’s zelfstandige gemeente, gemeentelijke financiën en jeugdzorg en ouderenzorg onderwerpen waar ik me hard voor maak.

Rob Engels VVD
E-mailadres: rengels@heumen.nl Telefoonnummer: 024 358 83 00

Zelfstandige gemeente

Lasten

Jeugd- en ouderenzorg

"Een goed functionerende overheid, met een samenleving die de ruimte krijgt en neemt, heeft een effectieve begroting met lage lasten voor de burger."

VVD Heumen: goed wonen.