Peter Keemers

Raadscommissielid

Even voorstellen
Ik ben getrouwd en hebben twee uitwonende zonen. In mijn vrije tijd zwem ik en probeer de tuin bij te houden. Als voorzitter van Stichting kinderhulp Bosnië geven wij arme Bosnische kinderen “de vakantie van hun leven”. Als accountant ben ik beroepsmatig bezig.

Waarom VVD Heumen?
Door mijn expertise op financieel gebied en betrokkenheid vanuit de ondernemersvereniging was er al contact met de gemeente. Inzet voor de VVD om de gemeente voor de inwoners en ondernemers sterker te laten worden, was mijn drive om bij de VVD Heumen te gaan.

VVD Heumen staat voor mij voor stabiliteit, continuïteit, deskundigheid en consistentie. Weten waar je voor staat. Een te grote regeldruk vertraagt, maar je moet wel borgen dat je consequent blijft. De juiste cijfers wijzen hierin de weg.

Voor de VVD Heumen zit ik in de auditcommissie. Ik heb hiervoor altijd veel financieel ondersteunende rollen vervuld zoals penningmeester bij de tennisvereniging, kascommissie voor de waterpolo vereniging en penningmeester voor de ondernemersvereniging waar ik tegelijkertijd met René actief voor was.

De thema’s ondernemen, wonen en veiligheid hebben mijn speciale interesse.

Over ons - Peter Keemers

Ondernemen

Wonen

Veiligheid

"Ik zet mijn expertise op financieel gebied en vanuit de ondernemersvereniging in om zowel inwoners als gemeente te versterken."

VVD Heumen: goed wonen.